Kimrok Oy
Mittalaitteet ja työvälineet
""""""""

Kalibrointipalvelut

Ilmavirtaus/määrä-, paine-, lämpö-, ja kosteusmittareiden kalibrointi

Kalibroinnit mittauslaitteille: Anemometrit, mikromanometrit, ilmamäärämittarit, lämpömittarit, kosteusmittarit, termoparimittarit, äänitasomittarit, hiilidioksidimittarit.

  • Virtausnopeus
  • Ilmamäärä
  • Paine
  • Lämpötila
  • Kosteus
Akkreditoidut kalibroinnit: Ilman virtausnopeudelle, paineelle ja lämpötilalle

Mittarin toiminnan tarkastus, tarvittaessa huolto ja säätö

Kalibrointitodistus näyttämän oikeellisuudesta ja jäljitettävyys kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin

(Ylläolevat työt lähes kaikkiin markkinoilla oleviin ammattitason mittarimerkkeihin).

Kalibrointi- ja huoltotyöt suorittaa kalibrointiin erikoistunut alihankkija.